Hva er en TV-gudstjeneste?

17th January 2018
Når NRK viser en gudstjeneste fra Den norske kirke på fjernsyn, er det i stor grad bilderegien som avgjør om sendingen er en gudstjeneste eller viser en gudstjeneste, om den som følger med på sendingen er deltaker eller tilskuer.Tvedestrand kirke

Dette kommer fram i et forskningsarbeid som universitetslektor Hans-Olav Hodøl og jeg gjorde i løpet av 2016, og som ble publisert i tidsskriftet Theofilos i den fagfellevurderte artikkelen Hva er en TV-gudstjeneste? samme år.

Artikkelen reflekterer over hva en TV-gudstjeneste i regi av NRK er i forhold til hva Den norsk kirke sier om gudstjenesten. Basert på eksisterende forskning og analyse av TV-gudstjenestene på NRK i 2015, viser studien at en TV-gudstjeneste kan formidle det meste av innholdet i en typisk gudstjeneste i Den norske kirke, slik at den som følger med på sendingen under gitte omstendigheter kan sies å delta i gudstjenesten.

Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.