Om fotograf Egil SæbøHøgskolelektor/universitetslektor med mastergrad innen kommunikasjon og etikk. Arbeider ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand og universitetet i Agder.

Arbeidserfaring omfatter arbeid i høgskole/universitet, videregående skole og folkehøgskole, med vekt på journalistikk, kommunikasjon og mediefag, samt praktisk medie- og kommunikasjonsarbeid, da særlig innen fotografering, trykte medier og web-kommunikasjon.

Ethos
Bildene som finnes i denne bildebasen er dokumentariske. Motivene er bestemt av lysforholdene, avstanden til motivet, brennvidden, filtere og kamerainnstillingene. Ingen av bildene er arrangert.

Etterarbeid er begrenset til evt. beskjæring, og justeringer av den originale informasjonen i bildefilene, slik som nivåer, farger og skarphet, for å få et realistisk uttrykk.

De eneste filtere som er brukt er UV (ofte), polarisasjonsfilter (av og til), og gradert/ugradert gråfilter (sjelden). Dersom forholdene tilsier bruk av gradert gråfilter, velges heller å eksponere slik at det kan lages et moderat HDR-bilde fra en og samme RAW-eksponering. Dersom det er veldig store kontraster i motivet settes sammen et bilde fra flere eksponeringer (i tilfelle alltid opplyst).

Bruker hovedsakelig kameraer og objektiver fra Canon.